1379 Sok. No:19 Kat:1 Daire:1 Alsancak-Konak / İzmir (Efes Pastanesi Yanı)
0 532 572 74 94

Sınav Arası Teneffüs!

SBS yerine gelecek sınavların detayları belli oldu! Her dersten 20 soru sorulacak. Bir günde 3 sınavın yapılacağı sistemde, sınav arasında öğrenciler teneffüs yapıp, dinlenecek.

Mİlli Eğitim Bakanlığı, SBS yerine yapılacak merkezi sınavların ilkinin kasım, ikincisinin de 2014 Nisan ayının son haftasında olacağını açıkladı. Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak sorular derslerin başladığı tarihten, sınav zamanına kadar olan konuları kapsayacak. Merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının başından ‘İkinci Dönem Merkezi Sistem Ortak Sınav’ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konu ve üniteleri içerecek. Her dersten 20 soru sorulması planlanıyor. Bir günde en fazla 3 sınavın yapılmasının hedeflendiği yeni sistemde, sınav arasında öğrenciler teneffüs yapıp, dinlenebilecek. Öğretmenlerin yapacakları diğer sınavlar kendi belirleyecekleri bir tarihte düzenlenebilecek. Bakanlık, ÖSYM’nin hazırladığı Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ve Yükseköğretime Geçiş Sınavları’ndaki (YGS) gibi ‘kişiye özgü kitapçık’ ile sınav yapmayı planlıyor. Buna göre barkot benzeri sistemlerle yazılıların değerlendirilmesi gündeme gelebilir. Okurlarımızdan gelen sorular ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin yanıtları şöyle:

Neden eskisi gibi yanlış cevaplar doğruları götürmeyecek?

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Öğrencilerin şu anda okullarında girdikleri yazılılarda yanlış cevaplar doğru cevapları olumsuz etkilemiyor zaten. Merkezi değerlendirmeler, yazılılardan farklı olmadığı için yanlış cevapların doğru cevapları etkilemesi değerlendirme açısından daha uygun görülmüyor. Bununla birlikte YDS gibi yanlış cevapların doğru cevapları etkilemediği derecelendirme sınavlarının istatistiklerine göre adayların rastgele doğru cevabı bularak başarılı olma ihtimalleri dikkate alınmayacak kadar düşük. Buna bağlı olarak yanlış cevapların doğru cevapları etkilemediği merkezi değerlendirmelerde de öğrencilerin rastgele bir yöntemle diğer öğrencilerin önüne geçmesi ve bu durumun adaletsizlik teşkil etmesi söz konusu değil.

Ortaöğretim Kurumları’na Yerleştirme’de ne esas alınacak? Puanlama nasıl olacak?

OrtaöĞretİm kurumlarına yerleştirmeye esas puan, 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının yüzde 30’u ile 8’inci sınıfta uygulanan merkezi ortak sınav puanlarının yüzde 70’inden oluşacak. 6 ve 7’inci sınıflarda bütün derslerin notları öğretmen İkinci dönemde yapılacak Merkezi sistem ortak sınavlarının dışında tarafından verilecek. 8’inci sınıfta, 6 temel dersten 3 yazılısı olanların ikincisi, 2 yazılısı olanların birincisi merkezi yazılı olarak yapılacak. Geri kalan derslerin yazılılarının tamamını öğretmenler düzenleyecek. Başarı puanı hesaplanırken bütün derslere ait yazılıların ve performans değerlendirmelerinin ortalaması alınarak öğrencinin o derse ait başarı notu belirlenecek. Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıfların yıl sonu başarı puanı 300 üzerinden merkezi ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplama yapılacak.

Öğretmenler adil olabilecek mi?

Ortaöğretime geçişte bugüne kadar kullanılan SBS sisteminde öğrencinin yerleştirmeye esas puanı üzerinde ders başarısı yüzde 30 etki ediyordu. Yeni uygulamada, ders başarısının yüzde 30 etkilemesi açısından önceki uygulamadan herhangi bir farklılığı yok. Ayrıca merkezi ortak yazılı sonuçları ile öğretmen yazılıları arasındaki not makası belli aralıklarla izlenip değerlendirileceğinden, okul idareleri, veliler ve diğer öğretmenlerin sosyal değerlendirmesi de öğretmeni etkileyeceğinden, not vermede objektiflik süreç içerisinde kendiliğinden sağlanacak.

Her öğrenciye farklı kitapçık mı olacak?

Merkezi değerlendirme yazılılarında sınav güvenliğini sağlamak için farklı kitapçık türleri hazırlanacak.

Bu aşamada kişiye özgü kitapçık uygulanması düşünülüyor.

Sistemin orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içermesi planlandığından o dönemde barkot benzeri sistemlerle yazılıların değerlendirilmesi gündeme gelebilir.

Okuldaki kavgaları arabulucular sonlandırıyor

Arabuluculuk eğitimi sayesinde çatışma ortamlarını dostluğa çevirmek mümkün.

Son zamanlardaki çocuklarda öfkelerini kontrol edememesi üzerine 2006 yılında harekete gecen Felsefe öğretmeni Feridun Balcı, kendi bulduğu ve uygulamaya geçirdiği çözüm yöntemiyle birçok okulda aranan isim oldu. ‘Müzakere ve Akran Arabuluculuk Eğitim Programı’nı bir proje olarakönce okulda uygulamaya geçirdi. Çalışmalarını başka okullarda da uygulayabilmek üzerine çıktığı yolda okullardaki şiddete dur demeyi başaran bir idol haline geldi.

Bir çok kurum tarafından yakından izlenmekle birlikte seminerlerde konuşmacı olarak katılıp verimli konuşmalar gerçekleştirdi.

Feridun Balcı, “İzmir Aybers-Hikmet Karabacak Lisesi Felsefe Öğretmeni olarak görev yapıyorum. 2006 yılında okul yönetiminin çalışmalarından biri olan ‘okul güvenliği’ projesinin çalışmalarını yürüterek, okulumda öğrencilerime akran arabuluculuğu eğitimleri vermeye başladım. Projenin amacı öğrencilerin yaşadıkları anlaşmazlıkları akranları yardımıyla çözmelerini sağlamak ve pozitif okul iklimi oluşturmaktı” diyor. Okulda Şiddeti Dönüştürmek Projesi kapsamında Feridun Balcı tarafından projenin kuramsal eğitimi verildi. Ayrıca projenin ortaokullara da yaygınlaştırılması kararlaştırıldı.

BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Bu kapsamda ortaokul idareci ve rehber öğretmenlerine aynı tarihlerde bilgilendirme semineri verildi. Arabuluculuk özelliğinin kazandırılmasıyla arabuluculuğu hayat felsefesi haline gelmiş durumda olan öğrenciler, okul çevresinin yanında, aileleriyle ilgili sorunlarda da çözüm bulan bireyler oldular. Proje bazlı başlayan uygulama amacına ulaşarak, yaygın olarak aranan bireyler halini aldı. Yaptığı çalışmaları kitapta toplayan Feridun Balcı, projesinin adını taşıyan kitabını yayınladı. Balcı, www.arabulder.com.tr internet sitesine üye olan herkese destek sağlıyor.

Ne zaman açık uçlu sorulara geçilecek, asıl istenilen bu değil miydi?

İlk yıllarda merkezi ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular sorulacak. FATİH Projesi tüm bileşenleriyle uygulamaya geçtiğinde her öğrencide tablet bilgisayar ve her sınıfta akıllı tahta bulunacak. Bu imkân sağlandığında öğrencilerdeki tablet bilgisayarlar açık uçlu sorular sormayza imkân sağlayacak, bu sayede hem açık uçlu sorularla kazanımların ölçülmesi hem de çoklu ortam değerlendirmesi yapmak mümkün olacak.

ELEKTRONİK ORTAM

Yapılan merkezi değerlendirmelerde sorulacak açık uçlu sorular o yaş grubu çocuğun bilişsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanacak. Bütün bu açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, oluşturulacak modül üzerinden, öğrencilerin kimlik bilgileri gizli tutularak elektronik ortamda farklı öğretmenler tarafından yapılan değerlendirmelerin ortalamalarıyla o derse ait puan verilmesi planlanıyor.

EMRE ÇİĞDEM

21.09.2013

3 Mayıs 2017

Yorum yapın